Share |

Puheenjohtajien tervehdyksiä

20.8.2015

Hei!

Syksy on taas alkanut ja olemme palanneet ”sorvin ääreen” päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Hyvin levätyn kesän jälkeen on taas arkisen aherruksen aika.

Tänä syksynä koulutyö alkoi osalla opettajista tavanomaista hankalammin. Osa palkattiin virkasuhteeseen vasta VES-koulutuspäivästä lukien, jolloin perehtyminen uuteen työpaikkaan, luokkatiloihin, opetussuunnitelmaan ja koulun turvallisuussuunnitelmaan sekä tuleviin oppilaisiin jäi hyvin vähälle. Tämä on valitettavasti käytäntö useassa maamme kunnassa, myös Kouvolassa. OAJ ei tätä hyväksy. Järjestö pohtiikin, mitä asialle voisi tehdä. Vallitseva käytäntö on ollut, että opettaja palkataan 1.8 lukien. Tämä on ollut sekä oppilaan, opettajan että työnantajan etu. Huolellisesti työhönsä valmistautunut opettaja on paras opettaja.

Lukuvuoden työ aloitetaan uhkaavassa työmarkkinailmapiirissä. Maahan väännetään yhteiskuntasopi-musta, jossa työntekijöiltä vaaditaan enemmän työtä samalla palkalla kansakunnan kilpailukyvyn nimissä. Kyse on siis palkanalennuksesta. Saadaanko sillä lisää kilpailukykyä, työpaikkoja ja talous kasvuun? Vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään.

Haluan muistuttaa teitä kaikkia OAJ:n ”JokuRoti” –kampanjasta, joka esiteltiin Opettajassa 14.8.2015. On välttämätöntä, että jokainen opettaja tuntee virkaansa kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet ja sen, mikä työ kuuluu opettajan virkaan ja mikä ei. Opettaja ei ole terveydenhoitaja, siistijä eikä sosiaalityöntekijä, vaan kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen. Nyt on tehtävä se, mikä työhömme kuuluu, ei muuta. Kutsumus ei ole paha asia, mutta työnantaja voi käyttää sitä hyväkseen. Kiltillä opettajalla voidaan teettää pahimmillaan vaikkapa koulun siistijän työt, jos opettaja siihen suostuu. Nyt on oltava ”rotia” tehdä, mikä meidän kuuluu, ja jättää toisille kuuluva työ kyseisen alan ammattilaisille. Edunvalvonnan edellytyksiä parantaa, jos jäsenkunta tuntee velvollisuutensa ja oikeutensa. On ryhtiliikkeen aika. Kiristyvässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä suuren yleisön on ymmärrettävä, mitä opettajan työ nykyisin on. Meillä on professio.  Emme ole ”yleismiehiä / yleisnaisia”, jotka tekevät mitä vain. Vaikka osaisimmekin.  Meidän on tehtävä sitä, mistä meille maksetaan. Niin tekevät muutkin. Mutta tehdään työmme hyvin. 

Välillä me järjestöaktiivit kuulemme sanottavan, että ”OAJ ei tee mitään”. OAJ:n valtuuston jäsenenä, OAJ:n järjestötoimikunnan jäsenenä ja OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistyksen puheenjohtajana sekä paikallistason toimijana väitän tuntevani ammattijärjestömme toimintaa perin laajasti. OAJ tekee kaikkensa, mutta se ei aina riitä. Työmarkkinajärjestelmässä kun on se toinenkin osapuoli – työnantaja. Sopimusyhteiskunnassa asioista sovitaan. Jos sopimusta ei synny, työnantaja yleensä päättää. Järjestön edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä kohti parempia työnteon edellytyksiä, leikkausten torjumista ja palkkaepäkohtien korjaamista.  Tuloksia saadaan ajan kanssa.

Muistathan, että ongelmatilanteissa apu löytyy läheltä. Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa sinua neuvovat luottamusmiehet ja yhdistyksesi toimintaan liittyvissä asioissa voit kääntyä hallituksen jäsenten puoleen. Aluetoiminnasta voi kysellä alueyhdistyksen hallituksen jäseniltä, minulta tai alueasiamieheltä.  OAJ, alueyhdistys ja oma paikallinen yhdistyksesi ovat sinua varten. On kuitenkin tärkeää tietää, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa. Lähin neuvojasi on koulusi yhdysopettaja, luottamusmiehesi tai opettajayhdistyksesi edustajat. Alueyhdistyksen toiminnan fokus on maakunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä jäsenyhdistysten koulutus. Tietoa aluetoiminnasta ja koulutuksestamme saat mm. täältä kotisivuiltamme.

Tsemppiä kaikille lukuvuoden aloitukseen. Koulutyö alkoi, päiväkodeissa on palattu vähitellen arkirutiineihin lomakauden jälkeen. Kesä jatkuu vielä tovin. Nautitaan kesästä, koulutyön ohessa :-D

Tuomas Riikonen
puheenjohtaja


9.9.2014

Tervehdys, hyvät kymenlaaksolaiset kollegat!

Aloitin OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistyksen puheenjohtajana 1.4.2014. Jatkan varsin nuoren yhdistyksemme ”ruorissa” puheenjohtajana Ari Häkkisen ja Anna-Maija Höltän seuraa jana. Alkuvuosi on mennyt toiminnan käynnistämiseen ja tehtävän haltuunottoon. Olen innolla tehtävässäni jatkamassa Arin ja Anna-Maijan aloittamaa työtä.

Olen lukion ja perusopetuksen lehtori Kouvolasta ja opetan molemmissa koulumuodoissa. Opetustyöhön saan voimaa ja innostusta monipuolisesta ay-toiminnasta, sillä koen, että työ opetusalan edellytysten parantamiseksi on keskeinen osa työpersoonaani. Olen toiminut pitkään Kouvolan yleissivistävien opettajien puheenjohtajana, mutta myös C-mallisen paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja luottamusmiehenä. Keväällä jätin paikallisyhdistyksen vetämisen voidakseni keskittyä alueyhdistystoiminnan kehittämiseen meidän kaikkien kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten yhteiseksi hyväksi.

Näen niin, ett meillä Kymenlaaksossakin tarvitaan entistä enemmän yhteistä opettajuutta ja paikallisen edunvalvonnan tukemista aluetasolla. Siksi haluan trimmata alueyhdistyksen toimintaa kehittämällä toimihenkilöiden ja jaostojen tärkeää työtä. Puheenjohtajana haluan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa ja omalla toiminnallani ”aurata latua eteenpäin” kohti yhtenäisempää edunvalvontaa ja yhteistä opettajuutta.

Alueasiamies on hallituksen lisäksi tärkeä alueellinen toimija. Kymenlaaksossa meillä on tehtävästään innostunut, laajasti ay-tehtävissä kokenut asiamies. Puheenjohtaja ja asiamies ovat keskenään tiiviissä yhteistyössä. He edustavat maakuntatasolla ammattijärjestöämme OAJ:tä.

Jotta toimintamme kehittyy, on tärkeää sopia tehtävänjaosta aktiivitoimijoiden kesken. Tähän liittyvä valmistelutyö on käynnistymässä. Hallituksen työsääntö ohjaa alueaktiivien toimintaa parhaimmillaan meidän kaikkien hyväksi.

Alueellisen menestyksekkään toiminnan kannalta aktiiviset jäsenyhdistykset ja alueen jäsenryhmäkohtaiset jaostot ovat menestyksen kivijalka. Koko alueyhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea paikallistasoa työssään. Tuokaa epäkohtia ja ongelmia tietoomme jaostojen ja asiamiehen sekä hallituksen jäsenten kautta. Emme ole paikallisyhdistyksen kilpailija vaan auttaja ja tukija. Tätä työtä teemme 2 500 jäsenyhdistyksiin kuuluvan henkilöjäsenen tuomalla voimalla käyttäen OAJ:n ”maakunnallista ääntä”.

Paikallisen toiminnan tukemiseksi järjestämme kaikille yhteistä koulutusta. Jaostot voivat halutessaan järjestää omia koulutuksiaan. Puheenjohtajan ja hallituksen vaihduttua valmistelemme koulutusta vuodelle 2015 tämän loppuvuode aikana. Lisäksi asiamies ja puheenjohtaja tapaavat pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja paikallisia puheenjohtajia alueellisen koordinaation merkeissä.

Keväällä pidetyt valtuustovaalit olivat Kymenlaakson kannalta menestys. OAJ:n valtuustoon valittiin viisi kymenlaaksolaista opetusalan ammattilaista: Minna Paavola (LTOL), Timo Markkanen (OAJ-YSI) ja Ari Ahonen (OAO) Kotkasta ja Kati Leppälä (OAJ-YSI) ja Tuomas Riikonen (OAJ-YSI) Kouvolasta.  Tällä edustuksella olemme päättämässä järjestömme valtakunnallisesta toiminnasta valtuustossa. Meillä on edustus myös OAJ:n toimikuntalaitoksessa.

Olet toivottavasti järjestömme jäsen. Jäsenyyspolkusi alkaa omasta paikallisyhdistyksestäsi tai kenties opettajayhdistyksestäsi ja etenee paikallis-/alueyhdistyksen kautta järjestön tasolle. Nykyisin OAJ:ssä alueellisen toiminnan merkitys kasvaa.  Kymenlaaksossa alueellinen edunvalvonta on kuitenkin vielä toistaiseksi paikallista edunvalvontaa tukevaa. Jos et vielä ole liittynyt järjestömme jäseneksi, teepä se viipymättä osoitteessa www.oaj.fi, sillä näin varmistat, että sinun etujasi ajetaan ja oikeuksiasi puolustetaan.

Kiitos, että tulit OAJ-Kymenlaakson sivuille ja puheenjohtajan palstalle. Jos sinulla heräsi kysymyksiä, ”risuja tai ruusuja”, laitapa meille viestiä palautteenasi.

Olemme olemassa sinua varten.

Hyvää ja reipasta syksyä Sinulle toivoen,

Tuomas Riikonen
puheenjohtaja

 


 

5.10.2013

Syksyinen tervehdys alueyhdistyksen jäsenille!

Tänään 5. lokakuuta vietetään Maailman opettajien päivää.

Päivää on vietetty maailmanlaajuisesti Unescon ja Education Internationalin aloitteesta vuodesta 1994 lähtien, ja se pyrkii muistuttamaan kasvatus- ja opetustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa.

Valitettavasti  työmme tärkeys tahtoo jäädä jalkoihin nykyisessä huonossa taloustilanteessa olevien kuntien päätöksenteossa.  Siksipä kuluva lukuvuosi tuleekin olemaan haasteellista vaikuttamisen aikaa. Kautta linjan kunnat ja muut koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät  ovat leikkaamassa opetus- ja kasvatussektorilta voimavaroja.

Nämä toimet näkyvät myös omalle alueellamme jo nyt esim. lomautuksina, henkilöstövähennyksinä, tuntikehysten pienenemisenä sekä lähiopetuksen ja aloituspaikkojen vähenemisenä.

Alueyhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja tukemaan paikallista edunvalvontaa. Suurimpia tämän syksyn tapahtumia ovat olleet ammatillisen kierroksen  tilaisuus  Kotkassa Ekamilla ja Anjalan nuorisokeskuksessa sekä OAJ on the Road-tapahtuma Kouvolassa.  Työhyvinvoinnista keskustellaan ensi keskiviikkona Kotkan Höyrypanimolla. Loppuvuodesta tavataan paikallisyhdistysten puheenjohtajia ja pääluottamusmiehiä.

Mutta välillä on myös juhlan aika. Suomessa opettajayhdistykset ovat perinteisesti järjestäneet erilaisia MOP-tapahtumia, joissa tänä vuonna juhlistetaan samalla myös OAJ:n 40-vuotisjuhlavuotta. Kymenlaaksossa tätä juhlaa vietetään monien syksyn tapahtumien takia marraskuun 1. päivän iltana Kotkan Vellamossa. Tervetuloa sankoin joukoin!

Toivotan kaikille aurinkoista Maailman opettajapäivää ja voimia arvokkaaseen ja tärkeään työhön!

Anna-Maija Hölttä


22.10.2012

Kuntavaalipaneeleista

Alueyhdistyksen tukemana ja paikallisyhdistysten toteuttamana Kymenlaaksossa järjestettiin neljä kuntavaaleihin liittyvää paneelia.

Paneelit aloitti Kouvola 3.10. Kahdeksan eri puolueen edustajaa kohtasi parikymmenpäisen kuulijajoukon. Tilaisuudessa käytiin laajaa keskustelua mm. kaupungin investointiohjelmista, päiväkotien ja koulujen rakentamis- ja kunnostamistarpeista sekä valtionrahoituksesta.

Kouvolan Sanomien uutisointi herätti myös vilkasta nettikeskustelua ja poiki uutta uutisointia mm. koulujen varustetasosta -lähinnä oppimateriaalien ajanmukaisuuden kannalta.

Kritiikkiä sai osakseen hallintokunnan johtamistapa, johon osaltaan voi olla vaikuttanut vuoden alusta poistuva tilaaja-tuottaja-malli. Valitettavasti paikalla ei kutsusta huolimatta ollut johtavia viranhaltijoita.

Kotkassa 4.10. ehdokkaita ja kuulijoita oli suunnilleen saman verran. Keskustelua suuntasi konkreettisiin asioihin vastikään julkistettu määrärahojen leikkausohjelma. Pohdintaa käytiin leikkausten vaikutuksista, päällimmäisenä tuntikehys, käyttömäärärahat ja avustajatarve.

Kouvolalaisena huomiota herätti Kotkan hyvin toteutettu OKM:n perusopetuksen pienentämiseksi suunnatun lisämäärärahan käyttö. 750 000 euron määrärahalla on palkattu 15 resurssiopettajaa, jotka mm. samanaikaisopetuksen avulla auttavat opetuksen eriyttämisessä -myös lahjakkaampien oppilaiden suuntaan.

Kouvolan vastaava määräraha on vuonna 2012 400 000 euroa, summan laskettua edellsivuodesta.

Iitissä paikallisyhdistys järjesti 5.10. koko kuntaa koskevan vaalipaneelin, joka keräsikin n. 60 henkilön kuulijajoukon lapsista vanhuksiin. Hyvä tapa, varsinkin pienemmissä kunnissa, nostaa yhdistyksen asemaa paikallisena toimijana.

Kouluasiat olivat esillä ensimmäisen tunnin, jonka jälkeen tauon ja musiikkiesityksen kautta edettiin muihin kysymyksiin. Painetta kouluverkon tarkistamiseen vaikuttaa olevan myös Iiitissä.

Haminan tilaisuuteen 10.10. olin valmistautunut osallistumaan myös, mutta se ei tällä kertaa ollut mahdollista.

 

18.8.2012

Uuden lukuvuoden kynnyksellä

Alueyhdistys on aloittamassa toimintavuotta, jonka aikana rakentuu pitkälti se, mitä yhdistyksen toiminta tulee olemaan myös tulevina vuosina.

Ylimääräisiä haasteita toiminnan käynnistymiselle asettavat alueasiamiehen tehtävän täyttämättä oleminen ja Kouvolan ammatillisten opettajaryhmien jääminen yhdistyksen ulkopuolelle.

Hallituksen ja jaosten työseminaarissa syyskuussa on tarkoitus linjata toimintasuunnitelmaa. Vaikka pääpaino onkin edunvalvonnassa, pohdittavaksi tulee myös eri opettajaryhmien yhtenäisyyttä edistävän toiminnan sisällöt.

Lokakuussa moni paikallisyhdistys järjestää päättäjätapaamisia, joissa pohditaan koulutuksen tulevaisuutta. Odotettavissa on mielenkiintoisia keskusteluja -mikäli kunnallisvaalien läheisyys ei johda pelkkiin korulauseisiin...

Oikein hyvää ja tuloksellista lukuvuotta 2012-2013!

 

Ari

 

20.4.2012

Ajankohtaista

Alueellisen toiminnan muodot ja tekijät alkavat hahmottua.

Alueasiamiehen jatkettu hakuaika päättyy maanantaina.

Varhaiskavatus- ja esiopetus-, ysi- ja oao-jaosten kokoaminen on käynnissä. Jaoksissa edustettuina tulisi olla kasvatus- ja koulutussektorin eri ryhmät ja alueellisesti kattavasti.

OAJ:n toukokuussa kokoontuva valtuusto valitsee järjestölle kaksivuotiskaudeksi uuden hallituksen. D-alueen -Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo- sopimuksen mukaan hallituksen varsinainen jäsen tulee tällä kaudella Kymenlaaksosta. Ehdokkaamme ovat Anna-Maija Hölttä ja Tuomas Riikonen, molemmat valtuuston jäseniä.

Paikallisen edunvalvonnan tukemiseksi paikallisia yhdistyksiä on kannustettu järjestämään päättäjätapahtumia. Tarkoitukseen yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta alueyhdistykseltä.

Ari

 

 

Alueyhdistyksen alkuvaiheita

Hyvässä hengessä sujunut vuosikokous antaa hyvän pohjan aloittaa alueellinen yhteistoiminta.

Vuosikokouksessa julistettiin haettavaksi alueasiamiehen tehtävä toimikaudeksi  1.5.2012-31.7.2014. Haku päättyy 2.4. ja seuraavana päivänä hallitus päättää jatkotoimista ensimmäisessä kokouksessaan. Valittavan asiamiehen työnantajan kanssa on myös neuvoteltava työajan ostosta.

Yhdistyksen toimihenkilöiden lisäksi kokouksessa perustetaan kolme jaosta (ysi, oao, lto) ja nimetään näille puheenjohtajat.

Jaosten kokoonpanossa pyritään ottamaan huomioon alueellinen ja ammatillinen edustavuus. Ehdotuksia jäseniksi tullaan pyytämään yhdistyksiltä lähiaikoina.

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueyhdistysten hallitusten, asiamiesten ja OAJ-valtuutettujen tapaaminen pidetään toukokuun alussa.

Tapaamisessa vaihdetaan kokemuksia alkaneesta toiminnasta ja käydään läpi seuraavalla viikolla pidettävän OAJ:n valtuuston kokouksen asiat.

Edellisten lisäksi tutkitaan mahdollisuutta saada aikaan amk-uudistuksia koskeva tilaisuus -mahdollisesti yhdessä Etelä-Savon alueyhdistyksen kanssa.

 

Hyvää kevään jatkoa!

Ari

 

Kiitos!

Kiitos vuosikokoukselle valinnastani alueyhdistyksen puheenjohtajaksi.

Alueellisen yhteistoiminnan laajeneminen kaikkiin opetusalan opettajaryhmiin on merkittävä uudistus.

Viimeisen vuoden aikana olen joutunut paljon pohtimaan uudistuksen eri puolia. Olen tullut vaihe vaiheelta vakuuttuneemmaksi siitä, että on oikea aika muodostaa yhteinen OAJ:läinen pöytä -itse asiassa aika montakin pöytää.

Alueyhdistyksen alla toimivien osasten yhteistyön ja työnjaon käynnistyminen ja kehittyminen tapahtuu toiminnan myötä. Aikaa se vie, mutta aloitettu on.

On kunnia saada olla mukana.

Kiitos.

Ari

 

 

Erkki Kangasniemen terveiset

Annoimme OAJ:n entiselle puheenjohtajalle läksiäislahjana Kuusankosken ja Kotkan golfkenttien green-feet. Oheisena viestiä Erkiltä:

 "Kotkan kenttä jäi kokematta, kun syksyn sateet sotkivat suunnitelmia. Se Eerolan kenttä on miellyttävä.

Sinne taidan mennä joskus myöhemminkin uudelleen. Tosin griinien lähestyminen ei ollut siellä ihan helppoa..ainakaan minulle.
 
Usein pelaan pistebogissa lähelle omaa tasoani, kuten sielläkin. Tasoitukseni on kuitenkin vasta vähän alle 20, joten ei se mitään huippupeliä ole.
 
Kiitos teille kaikille pitkäaikaisesta ystävyydestä ja menestystä kaikessa, mitä ikinä teettekin.
 
 Syksyisin terveisin Erkki"

 

Alueyhdistys vuoden 2011 keskeisin aihe

Kulunut vuosi on ollut vilkasta aikaa piirin toiminnassa.

Keskeisenä on ollut alueyhdistyksen perustamishanke, jota on valmisteltu alueyhdistystyöryhmässä, paikallisyhdistyksissä, eri opettajaryhmien yhdistyksissä, alueverkostossa, seminaareissa, palavereissa jne.

Yleisssivistäville opettajille alueellisella yhteistyöllä on jo yli kolmekymppinen historia, kun muilla opettajaryhmillä vastaavaa ei ole ollut.

Kuluneen syksyn aikana tarve alueelliselle, kaikki opettajaryhmät kattavalle yhdistykselle olisi ollut suuri. Valtion ammattikorkea- ja aikuiskoulutukseen suunnatut leikkaukset edellyttäisivät aloitteellisuutta  myös OAJ:läisten toimesta, mutta tällä hetkellä meillä ei ole riittävällä mandaatilla toimivaa alueellista toimijaa.

Oma lukunsa on Kymenlaakson ammattikorkekoulun toiminta työnantajana. Alueyhdistyksen perustamisen jälkeen on mahdollista perustaa myös työnantajakohtaisia yhdistyksiä, jollaiselle olisi ollut tarvetta jo amk:n tapauksessa turvaamaan jäsenten oikeuksia.

Nähtäväksi jää, missä määrin alueellista yhteistoimintaa arvostetaan eri opettajayhdistyksissä. Mukaan lähtevät yhdistykset on tiedossa tammikuun 12. 2012.

Alueyhdistyksen aikataulusta tarkemmin Uutis-osiossa.