Share |

Jaostot

Alueyhdistykseen on perustettu neljä jaostoa; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, yleissivistävän opetuksen ja ammatillisen opetuksen jaostot, sekä näiden vetäjien, alueasiamiehen ja puheenjohtajan muodostama edunvalvontajaosto.

Jaosto muodostaa erityisesti ammattiin liittyvään edunvalvontaan keskittyvän alueellisen yhteistyötahon. Jaostossa on sektorikohtaista osaamista ja ne nostavat esiin ja valmistelevat omaan ammattialaan liittyviä asioita, epäkohtia, aloitteita, lausuntoja jne. hallitukselle ja muille aluetoimijaryhmille.